قبل و بعد از عمل بینی

درمان افتادگی و قوز بینی بعد از ۸ ماه

قبل و بعد از عمل بینی

اصلاح قوز و افتادگی بینی و قرینه سازی سوراخهای بینی

نمونه جراحی بینی ۱۵ ماه بعد از عمل

عمل بینی با قوز و انحراف

عمل بینی با قوز زیاد

۳ ماه پس از جراحی زیبایی بینی

سه ماه بعد از جراحی

قبل و بعد عمل جراحی بینی

۱ ماه بعد از جراحی زیبایی بینی

قبل و بعد عمل جراحی بینی

پس از جراحی بینی

عمل زیبایی بینی با قوز و انحراف

بعد از عمل جراحی بینی

عمل زیبایی بینی با قوز بالا

بلافاصله بعد از رینوپلاستی

۳ ماه بعد از جراحی بینی

عمل زیبایی با انحراف زیاد

بلافاصله بعد از رینوپلاستی بینی گوشتی

اصلاح انحراف محور بینی

رینوپلاستی بینی گوشتی